Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Jest to obszar niekomercyjnej aktywności firmy, zorientowanej na wspieranie określonych grup lub środowisk społecznych.

Dlaczego biznes powinien przejmować się potrzebami społecznymi?

Są dwa główne powody:

Rosnąca świadomość klientów

Zarówno małe jak i duże firmy spotykają się dziś z wyzwaniem dotyczącym przestrzegania określonych wartości. To dlatego, że konsumenci coraz lepiej zdają sobie sprawę z pozafinansowych konsekwencji nieograniczonego rozwoju gospodarki. Firmy zaczynają więc zwracać uwagę na środowiskowe aspekty własnej działalności, nawet jeśli nie wiąże się to bezpośrednio z ich wynikami. W dłuższej perspektywie bardziej opłaca się wspieranie spraw ważnych dla otoczenia niż krótkoterminowa maksymalizacja zysków.

Poszukiwanie realnej wartości

Nieograniczona konsumpcja nie jest już uniwersalnym wyznacznikiem dobrobytu. Coraz bardziej liczą się zdrowie, bezpieczeństwo, dobrostan psychiczny, poczucie godności, dobre relacje międzyludzkie. Obserwujemy prawdziwy rozkwit organizacji pozarządowych realizujących niekomercyjne cele społeczne. Współpraca biznesu z takimi organizacjami staje się normalną praktyką.

CO MOŻESZ ZROBIĆ

Dołącz do grona firm, które wspierają innych ludzi w potrzebie lub istotne dla Ciebie wartości pozabiznesowe. Planuj i organizuj eventy respektujące zasady zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego i równouprawnienia. Uwzględniaj w nich potrzeby lokalnych społeczności.

Moja oferta

obejmuje planowanie eventu zgodne z kodeksem ESG Twojej firmy, diagnozę warunków organizacyjnych i realizację całego przedsięwzięcia w ramach zgodności z priorytetami etycznymi, środowiskowymi i społecznymi.